daytonlogo
Tässä se nyt on: Ilmoitus Kaupparekisteriin. Niin siinä lukee koristeellisin kirjaimin präntättynä. Paljon työtä on jo tehty, selvityksiä, suhteiden luomista, valmistelua. ”Mutta tästä kaikki oikeastaan vasta alkaa”, miettii nuori Leino Molander tuore yhtiön perustamiskirja käsissään. Dayton Waaka Osakeyhtiö – Dayton Wåg Aktiebolag…

Vuosi oli 1923. Suomi oli ollut itsenäinen vasta kuusi vuotta. K.J. Ståhlberg, tasavallan ensimmäinen presidentti oli vielä virassaan. Dayton Vaa’an ensimmäiset liiketilat perustettiin Jääkärinkadulle Helsinkiin. Kahden yhtiökumppanin kanssa Leino Molander alkoi johtaa yritystä, joka toi maahan Dayton- merkkisiä vaakoja. Vaakoja tuotiin Amerikasta, jossa Ohion osavaltiossa toimi Dayton Scale Company- niminen yritys.

Lähdetiedot kertovat myös, että yritys on toiminut 1930-luvulla yhteistyössä Mannerheimin Lastensuojeluliiton kanssa. Raha-automaatit olivat tuolloin jo yleisiä, eikä niiden toimintaa vielä säädelty yhtä tiukasti kuin nykyisin. Dayton Vaaka Oy hankki, asensi ja huolsi automaatit, joista MLL sai tuloja toimintaansa. 1933 Dayton Vaaka lahjoitti kaikki omistamansa raha-automaatit lastensuojeluliitolle, mutta sai edelleen tuloja automaattien huoltamisesta. Samana vuonna the Dayton Scale Company Ohiossa siirtyi IBM:n omistukseen.

historia2
Monien vaiheiden jälkeen Dayton Vaaka siirtyi avariin ja uudenaikaisiin tiloihin Espoon Kiloon. Vuosi oli 1956. Yhtiö oli alkanut valmistaa omia vaakoja ja vaakasiltoja sekä vähittäiskauppojen, tukkukaupan että teollisuuden tarpeisiin. Murhe valtasi samana vuonna Dayton Vaakalaiset, kun Leino Molander menehtyi äkillisesti. Perheen naiset ottivat ohjat käsiinsä. Leinon tytär Marie-Louise ryhtyi yrityksen toimitusjohtajaksi ja hänen vaimonsa Else hoitamaan kirjanpitoa. Kolmas sukupolvikin oli jo kasvamassa. Jerker Molander oli syntynyt vain vuoden ennen isoisänsä kuolemaa.

Jerker kertoo nyt, että hän on saanut hyvät eväät elämäänsä yrittäjäperheen poikana. Yksi vahvimmista opeista on ollut se, että ”periksi ei anneta”. Yrittäjän tulee olla nöyrä niin vaikeuksien kuin voitonkin hetkellä. Jerker mainitsee myös yrittäjiä, joita hän pitää esikuvinaan: Jaakko Pöyry, Mikael Wrede (Metro Auto) ja Monilaite Oy:n perustaja Timo Puukilainen.

historia3
1990-luvun alun laman jälkeen yritys oli ajautunut vaikeuksiin. Johto alkoi ikääntyä ja tarvittiin uusia voimia. Dayton Vaa’an henkilökunnan määrä oli supistunut viiteen. Jerker Molander lähti vetämään perheyritystä 1995. Kun kysyn Jerkeriltä, miten vaikeuksista sitten selvittiin, hän vastaa: ”Ryhdyttiin hommiin. Syynättiin kuluja tarkasti, saatiin rahoitus järjestymään Kilon kiinteistön ostoa varten. Tehtiin paljon töitä.”

Rohkea harppaus perheyrityksen ohjaimiin kannatti. Vuonna 1998 Fred Ramberg osti osuuden yhtiöstä ja aloitti samalla toimitusjohtajana. Jerker siirtyi hallituksen puheenjohtajaksi. Yhdessä kaksikko alkoi määrätietoisesti kasvattaa yritystä. Pelkkä orgaaninen kasvu ei riittäisi. Niinpä vuonna 2000 Dayton osti Monilaite Oy:n, vahvan osaajan erityisesti fast food- alan laitetoimittajana. Syntyi Monilaite-Dayton Oy. Vuonna 2005 Monilaite-Dayton Oy osti Thomeko Oy:n vähittäiskauppatoiminnot, syntyi Monilaite-Thomeko Oy. Thomeko-kauppa merkitsi yhtiölle paluuta juurilleen, päivittäistavarakaupan laitteiden toimittajaksi. Tänä päivänä Monilaite-Thomeko- konserni työllistää 160 henkilöä ja sen liikevaihto on 36 milj. €. Yritys toimii Suomessa, Virossa, Latviassa, Liettuassa ja Kiinassa. Monilaite-Thomeko investoi entistä vahvemmin kansainvälisiin toimintoihin, haluten olla asiakkaidensa luotettava kumppani niin Suomessa kuin kansainvälisillä markkinoilla.
palveluksessanne jo 90 vuotta
Antti Niininen aloitti 90-vuotiaan Monilaite-Thomeko Oy:n toimitusjohtajana ja osakkaana 1.12.2013. Fred Ramberg siirtyi samalla konsernijohtajaksi Monilaite-Thomeko Group Oy:öön. Hänen tehtävänään on jatkaa tytäryhtiöiden liiketoiminnan ja päämiessuhteiden kehittämistä kaikilla markkinoilla, Suomi mukaan lukien. Kehitystyön ensimmäisiä etappeja oli toiminnan huomattava laajentaminen Baltiassa, kun Monilaite-Thomeko Group Oy osti liettualaiset yritykset Rolvikan ja Robigan 1.12.2014. Näin yhtiössä on vuosikymmenien jälkeen taas valmistustoimintaa. Robiga on markkinallaan johtavia RST-kalusteiden valmistajia. Yrityskaupan jälkeen koko yhtiön liikevaihto on 50 miljoonaa euroa ja se työllistää yli 400 henkilöä Suomessa, Virossa, Latviassa ja Liettuassa.

Vuonna 1923 perustetusta Dayton Vaaka Oy:stä on vuosien varrella kehittynyt monipuolinen B-to-B -kaupan merkkitalo. Yritys on erikoistunut PT-kaupan, pikaruoka- ja kahvila-alan laitteisiin, niin maahantuontiin, myyntiin kuin huoltotoimintaankin. Laitekaupan lisäksi pakkausmateriaalituoteryhmä on tärkeä osa liiketoimintaa.

Konsernin toiminta-alue on laajentunut voimakkaasti Suomen lähialueille. Ulkomaan toiminnot muodostavat jo 60 % konsernin liiketoiminnasta. Tämä kansainvälinen ulottuvuus, kuten myös perinteiden kunnioittaminen ovat antaneet sysäyksen yhtiön nimen muuttamiselle. Nimen muutoksen myötä Monilaite-Thomeko Group Oy:n kaikki 12 tytäryhtiötä saavat 1.7.2015 yhteisen nimen Dayton. Konserniyhtiön nimi on jatkossa Dayton Group Oy.