Dayton Group 100 years

Sata vuotta innovaatioita ja palveluita

Tarinamme alkaa juuri itsenäistyneestä Suomesta ja ajasta, jota leimasi into kehittyä.

Leino Molander perusti Dayton Vaaka Oy:n vuonna 1923, ja ryhtyi tuomaan maahan Dayton-merkkisiä mekaanisia vaakoja. Niitä valmisti Ohiossa, Yhdysvalloissa Dayton Scale Company -niminen yritys. Dayton Vaaka avasi ensimmäiset liiketilansa Helsingin Jääkärinkadulla.

Alkuvuosina yhtiö toi maahan vaakojen lisäksi monenlaisia teknisiä laitteita, muun muassa raha-automaatteja. Ne olivatkin tuolloin yleisiä, eikä niiden toimintaa säännelty niin kuin tänä päivänä. 1930-luvulla Dayton hankki, asensi ja huolsi automaatteja palveluna Mannerheimin Lastensuojeluliitolle (MLL), kunnes vuonna 1933 yhtiö lahjoitti kaikki omistamansa raha-automaatit MLL:lle. Samana vuonna Dayton Scale Company siirtyi osaksi arvostettua IBM-konsernia.

Sotien jälkeen Dayton Vaaka laajensi Suomessa toimintaansa teolliseen tuotantoon, ja alkoi valmistaa omia mekaanisia vaakoja, lattiavaakoja, kahvimyllyjä sekä leikkelekoneita vähittäiskaupan, tukkukaupan ja teollisuuden tarpeisiin. Vuonna 1956 yhtiö muutti uudenaikaisiin tiloihin Espoon Kiloon.

Samana vuonna yhtiötä kohtasi vakava menetys, kun Leino Molander menehtyi äkillisesti. Perheen naiset ottivat ohjat käsiinsä. Perustajan tytär, Marie-Louise, ryhtyi yrityksen toimitusjohtajaksi ja hänen äitinsä, Else Molander, otti vastuulleen yhtiön kirjanpidon ja talouden. Kolmas sukupolvi oli jo kasvamassa. Jerker Molander oli syntynyt vuonna 1955, vain vuoden ennen isoisänsä kuolemaa.

1960–80-luvuilla Dayton vakiinnutti asemansa kaupan ja teollisuuden vaaka- ja laitetoimittajana ja pitkäaikaiset yhteistyösuhteet niiden kanssa muotoutuivat.

1990-luvun alun laman seurauksena moni yritys, myös Dayton ajautui taloudellisiin vaikeuksiin. Yhtiön henkilökunnan määrä supistui viiteen, eikä konkurssikaan ollut kaukana. Lakimiehenä ja autokauppajohtajana toiminut Jerker Molander palasi perheyritykseen ja otti sen johtoonsa vuonna 1995.

Vuonna 1998 yhtiön toimitusjohtajaksi nimitettiin Fred Ramberg ja Jerker Molander siirtyi hallituksen puheenjohtajaksi. Yhdessä kaksikko alkoi määrätietoisesti kasvattaa yritystä. Pelkkä orgaaninen kasvu ei riittäisi, vaan he valmistelivat yritysostoja, joilla Daytonin tarjooma kaupalle ja teollisuudelle kasvaisi luontevasti.

Suunnitelmallisen kasvun vuodet

Salaattibuffet fiiliskuva

Merkittävä käänne tapahtui vuonna 2000, kun Dayton osti Monilaite Oy:n liiketoiminnot. Monilaitteella oli vahva asema erityisesti pikaruoka-alan laitetoimittajana, joten Dayton sai uuden toimialan palveltavakseen. Yhtiön toimitilat sijaitsivat tuohon aikaan Vantaan Salpakujalla.

Vuonna 2005 otettiin seuraava kasvuaskel. Dayton osti Thomeko Oy:n päivittäistavarakaupan laitteiden liiketoiminnot. Thomeko-kauppa merkitsi yhtiölle nousua merkittäväksi päivittäistavarakaupan kumppaniksi ja laitteiden toimittajaksi. Samana vuonna Dayton muutti nykyisiin tiloihinsa Vantaan Tikkurilantielle. Henkilöstöön kuului nyt 50 henkilöä.

Päivittäistavarakaupan vahvistuneen aseman myötä Daytonin toiminta-alue laajentui voimakkaasti Suomen lähialueille Viroon, Latviaan ja Liettuaan sekä Venäjälle ja Valko-Venäjälle 2000-luvulla.

Toimintaa kasvatettiin huomattavasti Baltian maissa – ja etenkin Liettuassa. Yhtiö osti liettualaiset yhtiöt Rolvika UAB:n ja Robiga UAB:n vuonna 2014 tehdyllä kaupalla. Robiga oli jo silloin merkittävä ruostumattomasta teräksestä valmistettujen kalusteiden valmistaja markkinallaan. Hankalasti ennakoitavan liiketoimintaympäristön ja arvomaailmaerojen takia Venäjältä ja Valko-Venäjältä vetäydyttiin 2010-luvun lopulta lähtien, ja lopullisesti vuonna 2022.

Vuonna 2023 Dayton täyttää sata vuotta. Konsernin liikevaihto on kasvanut 55 miljoonaan euroon ja konserni työllistää noin 300 henkilöä Suomessa, Virossa, Latviassa ja Liettuassa. Ulkomaantoiminnot muodostavat noin puolet konsernin liikevaihdosta.

Visiona asiakaslähtöinen toimintamalli, joka kehittyy kaupan ja teollisuuden tarpeiden mukaan

Dayton on nyt vakavarainen ja kannattava suomalainen perheyhtiö, josta on vuosien varrella kehittynyt monipuolinen btob-kaupan merkkitalo. Konserni on erikoistunut päivittäistavarakaupan, pikaruoka- ja kahvila-alan sekä elintarviketeollisuuden laite- ja konseptiratkaisuihin.

Johtavien merkkien tuote- ja palveluportfolion ohella valikoima sisältää ammattilaisten tarpeisiin valitut ratkaisut ruoanvalmistukseen, punnitukseen, hinnoitteluun, säilytykseen ja esillepanoon sekä pakkaamiseen ja tuoteturvallisuuteen. Omalla tehtaalla ruostumattomasta teräksestä valmistetut kalusteet ja materiaalit ovat tärkeä osa Daytonin tarjoomaa.

Valtakunnallisilla huoltoverkostoilla on Daytonille keskeinen merkitys. Ne takaavat asiakkaillemme tärkeiden laitteiden toiminnan sekä osoittavat sitoutumisemme heidän tavoitteisiinsa. Pakkausmateriaalit täydentävät laitekauppaa ja vahvistavat Daytonin asemaa monipuolisten palvelukokonaisuuksien toimittajana.

Dayton aloitti ja on aina ollut tunnettu johtavana vaakatalona. Perustellusti voi sanoa, että olemme sadan vuoden ajan kehittäneet valikoimaamme ratkaisuilla, jotka täydentävät asiakkaidemme uudistuvaa liiketoimintaa.

Viime vuodet ovat olleet tästä hyvä esimerkki. Olemme vahvistaneet asemaamme useilla uusilla konsepteilla, kuten tuorepuristettujen mehujen ratkaisuilla, erilaisten kylmien ja lämpimien ruokien esillepanoratkaisuilla sekä nykyaikaisten ruokien valmistusratkaisuilla. Olemme myös kasvattaneet osuuttamme konsepteihin liittyvien vastuullisten pakkausmateriaalien myyjänä. Elintarviketeollisuudelle pystymme toimittamaan kokonaisia valmistuslinjoja tehtaiden eri käyttötarkoituksiin.

Palvelua, innovaatioita ja jatkuvaa kehittämistä

Daytonin kulttuuri perustuu yrittäjyyteen, luottamukseen ja asioiden tehokkaaseen toteutukseen huolehtien aina korkeasta asiakastyytyväisyydestä.

Toimintamme ytimessä on läheinen yhteistyö asiakkaidemme kanssa. Yhdistämme heidän tarpeensa ja osaamisensa sekä oman asiantuntemuksemme, jotta pystymme tarjoamaan asiakkaiden liiketoimintaan juuri oikeat ruoka- ja juomakonseptiratkaisut vastuullisesti ja luotettavasti.

Tavoitteemme ja periaatteemme ovat selkeät. Haluamme kasvattaa liiketoimintaamme kannattavasti. Luomme ruoka- ja juomakonsepteja eri myyntikanaviin, kehitämme tehokkaita prosesseja, tarjoamme valtakunnallista huoltoliiketoimintaa sekä varmistamme aina korkean asiakastyytyväisyyden. Olemme sitoutuneet myös tiiviiseen yhteistyöhön toimialan johtavien partnereiden kanssa.

Ja yhteinen matkamme jatkuu. Täydennämme toimintamalliamme uusilla palveluilla ja innovaatioilla sen mukaan, missä asiakkaamme tunnistavat kasvualueita.

Rasmus Molander
Hallituksen puheenjohtaja

Pekka Tiainen
Toimitusjohtaja